Frågor och svar

Varför är digitala nationella prov försenade?

Skolverket behöver senarelägga införandet av digitala nationella prov och bedömningsstöd. Detta innefattar även inriktning och tidsplan för försöken med exempelprov, som var planerade att genomföras under hösten 2021. Det beror på att EU-domstolen har fattat ett avgörande i målet Schrems II den 16 juli 2020, där man upphävde ramverket ”Privacy Shield” som tidigare hade kunnat användas som säkerhetsmekanism när personuppgifter överfördes från EU/EES till USA.

Som helhet kräver digitaliseringen av de nationella proven en relativt omfattande personuppgiftshantering. För att de nationella proven ska kunna digitaliseras är det därför viktigt att personuppgifter kan behandlas. Då provplattformen som har upphandlats för att digitalisera de nationella proven har en leverantör och underleverantörer som inte finns i EU/EES, behöver även tjänsten granskas som helhet. Skolverket utreder därför hanteringen av personuppgifterna i provplattformen med stöd av leverantören av provplattformen. Om vi gör bedömningen att hanteringen av personuppgifter inte kan ske i enlighet med EU:s dataskyddsförordning i den upphandlade provplattformen kommer vi att se över alternativa lösningar för att kunna fullgöra uppdraget.

Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje landlänk till annan webbplats (länk till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)

Läs delredovisning för regeringsuppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (U2017/03739/GV)