Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på kompetens.

Digitaliseringen innebär ett annat arbetssätt med de nationella proven. Beredskapen på skolorna för detta ser olika ut idag. Det handlar bland annat om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven.

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?

Digitalisering av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Film: Vad behöver eleverna kunna? (tid: 02:34)

Informationen uppdateras kontinuerligt

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och Skolverket uppdaterar kontinuerligt vår information samtidigt som vi tar fram olika former av stöd till våra målgrupper.

Elev sitter framför dator

Generell och specifik digital kompetens för elever

Eleverna kommer att genomföra de nationella proven i Skolverkets provtjänst. För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Detta innebär att eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

Generell digital kompetens kan till exempel handla om att:

  • Ha kunskap och vana att hantera den digitala enhet som ska användas vid provtillfället.
  • Ha erfarenhet av att läsa på skärm i det specifika ämnet.
  • Ha erfarenhet av att skriva med hjälp av den digitala enhet som ska användas vid provtillfället. Det innebär att eleven har kunskap i att skriva på tangentbord, att eleven kan redigera i texten, till exempel flytta textstycken och fetmarkera, kursivera etc.
  • Ha erfarenhet av att visa sina kunskaper och få återkoppling med hjälp av digitala verktyg.
  • Ha kunskap om och vana att använda, för eleven relevanta, digitala verktyg som stöd. Det kan till exempel vara talsyntes eller stavningskontroll.

Specifik digital kompetens kan till exempel handla om att:

  • Ha erfarenhet av att använda demoprov i provtjänsten för digitala nationella prov när dessa finns tillgängliga.
  • Ha erfarenhet av att navigera i provtjänsten när denna finns tillgänglig.
  • Ha kunskap om hur eleven vid behov kan få teknisk support under provtillfället.
  • Ha kunskap om vad det innebär att genomföra nationella prov digitalt utifrån ett säkerhetsperspektiv, att det t ex inte är tillåtet att ta skärmdumpar eller försöka påverka provsituationen på något sätt.
Senast uppdaterad 07 mars 2022