Frågor och svar

Hur kommer de inbyggda funktionerna för ökad tillgänglighet att se ut?

I vår film Kort om DNP - en titt i provplattformen Länk till annan webbplats. går det att se exempel på några verktyg och funktioner som planeras för provplattformen.

Plattformen är under utveckling och det är inte klart exakt vilka funktioner som kommer att finnas och i detalj hur de kommer att se ut.

En viktig samverkanspart i arbetet med att konstruera tillgängliga och användarvänliga prov är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).