Frågor och svar

Kan eleven använda lärverktyg de är vana vid, exempelvis digitala läs- och skrivstöd, när de genomför digitala nationella prov i plattformen?

Möjligheten till lärverktyg väger vi mot behovet av säker och låst provmiljö. Hur denna avvägning ska göras är en viktig fråga som vi utreder. Vi återkommer med information längre fram.