Frågor och svar

Kan externa leverantörer integrera lösningar via plattformen?

Provplattformen är webbaserad. Plattformen förbereds inte för möjlighet till systemintegration av externa lärverktyg.