EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov då provplattformen inte längre uppfyller kraven på hantering av personuppgifter. En uppdaterad tidplan kommer att presenteras under våren 2021.

Läs mer i Frågor och svar

Läs mer i pressmeddelandet

Läs delredovisning av regeringsuppdraget (U2017/03739/GV)länk till annan webbplats

Filmserie: Kort om DNP

Inför att de nationella proven kommer att börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt.

Som ett led i förberedelserna producerar Skolverket en serie korta filmer som var och en ger en fördjupning kring en särskild aktuell fråga som rör digitalisering av nationella prov (DNP). Filmerna publiceras löpande under hösten 2020 och våren 2021. Läs mer om digitaliseringen av de nationella proven.

1. Vad behöver du som skolchef tänka på vid införandet av digitala nationella prov?

 

 

2. Vad händer med de nationella proven när de blir digitala?

 

 

3. Vilken lokal infrastruktur krävs för att genomföra digitala nationella prov?

 

 

4. Vad behöver du som lärare kunna?

 

 

5. Vad behöver eleverna kunna?

Senast uppdaterad 05 mars 2021