Filmserie: Kort om DNP

De nationella proven kommer att börja genomföras digitalt 2023. Det kommer innebära både organisatoriska och tekniska förberedelser hos huvudmän och skolor.

Som ett led i förberedelserna producerar Skolverket en serie korta filmer som var och en ger en fördjupning kring en särskild aktuell fråga som rör digitalisering av nationella prov (DNP). Filmerna publiceras löpande under hösten och vintern 2020/2021. Läs mer om digitaliseringen av de nationella proven.

1: Vad behöver du som skolchef tänka på vid införandet av digitala nationella prov?

Senast uppdaterad 26 oktober 2020