Förbered er inför de digitala nationella proven

Inför att de nationella proven kommer att börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Här kan ni fördjupa er i tre steg.

Steg 1: Nuläge och planering

Först behöver du som skolchef eller rektor sätta dig in i vad som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. Sedan behöver du göra en analys av ert nuläge för att kunna planera arbetet och bygga upp de resurser ni behöver för att genomföra proven digitalt. Det handlar om allt från infrastruktur och registerhantering till digital kompetens hos elever och personal. Checklistan riktar sig till huvudmän och självskattningen till rektorer. 

Checklista

Självskattning, Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Steg 2: Övning och förberedelse

Skolor behöver bygga upp förmågan att genomföra proven digitalt och vänja sig vid den digitala provsituationen. Elever och lärare kommer att få tillgång till provtjänsten och kommer kunna använda demoprov för att testa tjänsten och träna på att genomföra prov.


Den här kompetensen behövs

Digitala nationella prov kommer att ställa krav på huvudmännens och skolornas organisatoriska och tekniska förberedelser. Digitaliseringen innebär ett annat arbetssätt med de nationella proven.

Beredskapen på skolorna för detta ser olika ut idag. Det handlar bland annat om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven.

Vilken digital kompetens behöver elever ha?

Vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?

Steg 3: Genomförande och resultat

När de nationella proven ska genomföras digitalt ska alla skolor vara redo. Förutom att all teknik och en provorganisation ska vara på plats, ska eleverna kunna genomföra proven
i en trygg provsituation, utan hinder och utifrån sina förutsättningar. Genomförandet av de digitala proven ska vara likvärdigt för alla elever.

Efter att proven genomförts digitalt, och vissa delar har automaträttats och andra delar har bedömts av lärare, finns provresultat tillgängliga i provtjänsten. 

Här hittar du bedömningsstöd

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets webbaserade provtjänst. Via provtjänsten ges även tillgång till nya nationella bedömningsstöd i vissa ämnen.

Läs mer om dagens bedömningsstöd här

Senast uppdaterad 24 oktober 2022