Frågor och svar

Är det ett beslut fattat angående central rättning?

Det är inte Skolverket som kan fatta beslut om central rättning utan det är en politisk fråga.