Frågor och svar

Hur många exempelprov ansvarar varje skola för att bedöma?

Lika många exempelprov som eleverna på skolan har genomfört kommer tillbaka till skolan för att bedömas.