Frågor och svar

Kan Skolverket säkerställa att det är en behörig lärare som bedömer proven?

Det finns inga andra krav på bedömare av exempelprov än på bedömare av ordinarie nationella prov. Rektor utser även de bedömare som ska utföra bedömningen av exempelproven inom försöksverksamheten.