Frågor och svar

Kommer det att finnas automaträttade delar i digitala nationella prov?

Ja, det kommer att finnas automaträttade provuppgifter i vissa delprov. I vårt uppdrag att digitalisera nationella prov ingår också att öka antalet automaträttade provuppgifter.