Frågor och svar

Kommer jag att behöva läsa mina egna elevers prov också?

Som undervisande lärare kommer du att ha tillgång till dina elevers lösningar. Återrapporteringen av bedömningen kommer att visa hur elever har presterat rent generellt.