Frågor och svar

Kommer lärare att kunna bedöma elevsvar tillsammans i provplattformen?

Vi kommer att göra försök med medbedömning, där två lärare bedömer oberoende av varandra varav den ena är huvudbedömare. Tekniskt stöd för sambedömning, att lärare bedömer tillsammans, saknas i nuläget.