Frågor och svar

Rektor önskar kunna se på ett tre år gammalt prov, vem ansvarar för att arkivering och svara på elevens fråga?

Skolverket har inte landat i denna fråga.