Frågor och svar

Ska det fortfarande ske ett byte av prov mellan olika huvudmän?

Ja. Vi kommer att låta vissa skolor i försöksverksamheten byta prov med andra huvudmän.