Frågor och svar

Hur gör man ett nationellt prov som är interaktivt?

Interaktiva prov innehåller uppgifter som gör det möjligt för eleven att påverka uppgiften på något sätt, t ex att text eller bild ändras beroende på vilket val eleven gör. Uppgiften ska då få eleven att nå en djupare insikt genom att interagera.

Vi vet ännu inte i vilken grad proven kommer att vara interaktiva. De första digitala nationella prov måste ses som en första generation. Våra lärosäten kommer att fortsätta utveckla digitala nationella prov under flera år framöver.