Frågor och svar

Hur många exempelprov kommer varje skola genomföra?

Skolverket har planerat försöken utifrån följande:

  1. för att ge deltagande skolor rimliga arbetsuppgifter har vi planerat att begränsa hur många elevgrupper skolorna kommer att göra försöken med. Då detta innebär stora organisatoriska uppgifter för skolorna, vill vi dock ge skolor möjligheten att involvera fler elever, om de så önskar. Vi är dock intresserade av de grupper vi bett om i första hand.
  2. de grupper vi specificerat och bett skolorna ta med i försöket, är de grupper vi främst är intresserade av. De försök som görs behöver vara så provlika som möjligt, för att generera så säkra resultat som möjligt. Om skolorna bedömer att det blir mer provlikt att genomföra försöket med fler elever är detta alltså möjligt.