Frågor och svar

Kommer det att finnas övningsprov för försöksverksamheten?

Demonstrationsmaterial kommer att finnas för försöksverksamheten.