Frågor och svar

Kommer en del lärare att få ökad rättningsmängd eller ska alla bedöma samma antal?

Det är ännu inte planerat exakt hur försöken med extern bedömning och medbedömning ska utformas.