Frågor och svar

Kommer man att kunna lyssna på och läsa texten i proven samtidigt?

Vilka funktioner i provtjänsten som kommer att användas i ett prov avgörs vid provkonstruktionen. Det kommer säkert att variera mellan olika ämnen och prov hur man väljer att använda olika funktioner såsom lyssna på och läsa text.