Frågor och svar

Kommer tidsperioden för genomförandet av de digitala nationella proven vara i linje med dagens, att grundskolan har ”flytande” period som är olik gymnasieskolans lösning?

Det sker inga förändringar från dagens provsystem. Det kan dock komma justeringar av provperioder eller upplägg i delprov.