Frågor och svar

När ska exempelproven genomföras?

Vi publicerar vilka exempelprov vi vill genomföra som försök på försöksverksamhetens webbsida. Ett exempelprov är beräknat att ta halva ordinarie provtid och ungefär hälften av bedömningstiden för ett ordinarie prov.

Se kalendariet på försöksverksamhetens sida