Frågor och svar

Som skolledare behöver jag planera min tjänstefördelning redan nu, vilket stöd har jag för det?

Som skolledare får du stöd i kalendariet på webbsidan för försöksverksamheten samt enskilt e-posts utskick med fler detaljer.

Se kalendariet på försöksverksamhetens sidalänk till annan webbplats