Frågor och svar

Vad är syftet med exempelproven?

Exempelproven är

  • en miniversion av ett skarpt digitalt prov (det vill säga med färre provuppgifter, sammanställda till en helhet som påminner om ett skarpt nationellt prov)
  • ett prov vars genomförande bör ta högst halva tiden av genomförande av ett ordinarie prov
  • ett icke betygsstödjande prov
  • e
  • tt prov som ger någon form av bedömningsunderlag i formativt syfte.

Tanken bakom genomförande av försök med exempelprov på försöksskolorna är att simulera en så verklig provsituation som möjligt. Denna simulering motiveras av två syften:

  1. Kunna fastställa grundläggande organisatoriska förutsättningar som måste finnas på skolan för att kunna genomföra digitala nationella prov med hjälp av Skolverkets provtjänst .
  2. Kunna fastställa grundläggande behov av support från Skolverket, huvudmannen och på skolan.

För försöksskolans del ska vi försöka planera så att ingen gör något försök i onödan. Det innebär att Skolverket i så hög utsträckning som möjligt kombinerar våra två syften med försöken. Dessutom genererar försöken med exempelprov ett underlag (elevlösning) som används för att genomföra försök med extern bedömning och medbedömning.