Frågor och svar

Vad innebär det att en provsituation är så provlik som möjligt?

Det innebär att skolan planerar för ett försök med exempelprov på samma sätt som att det skulle vara ett ordinarie nationellt prov. Både personal och elever behöver ha känslan av att detta är viktigt och göra sitt yttersta för att tillfället ska vara likt hur skolan annars är organiserad när det är prov.