Frågor och svar

Vad innebär uppföljningsarbetet av exempelproven?

Som försöksskola kommer man att få rapportera till Skolverket hur försöket har gått. Vi planerar att informera om hur uppföljningen kommer att genomföras och om det även kommer att involvera huvudmän. Vi vet inte ännu om eleverna också kommer att vara involverade i uppföljningen.