Frågor och svar

Vet man vilket ämne som det är exempelprov i?

Enligt nuvarande plan inleds försöken med gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Engelska 6 högskoleförberedande programmet och Svsva yrkesförberedande programmet) på våren, därefter, på hösten genomförs försöken med grundskolan (åk 3, 6 och 9) och gymnasieskolan (Ma, Svsva1, och Eng 5).