Frågor och svar

Vet man vilket ämne som det är exempelprov i?

Skolverkets planerar att utföra försöken med exempelprov 2021.

Enligt nuvarande plan inleds försöken med gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Engelska 6 högskoleförberedande programmet och Svsva yrkesförberedande programmet) på våren, därefter, på hösten genoförs försöken med grundskolan (åk 3, 6 och 9) och gymnsieskolan (Ma, Svsva1, och Eng 5).