Frågor och svar

Vilken organisation behövs på skolan?

Det kommer vi att ta reda på tillsammans med försöksskolorna under våra försök. En bra start för en provorganisation är att genomföra nationella skrivprov på digitala enheter.