Frågor och svar

Är det möjligt för eleven att lämna provet under genomförandet utan att det märks?

Om eleven lämnar provtjänsten under pågående prov kommer det att märkas.