Frågor och svar

Har plattformen ett offlineläge ifall nätverket går ned?

Om en användares nätverk skulle gå ned under en kort tid, finns en lösning i provtjänsten för det.