Frågor och svar

Hur är provet utformat, kommer det att vara slumpvalda frågor eller lika för varje elev?

Provens utformning vad gäller slumpade provuppgifter fungerar på samma sätt som idag, det är lika för alla elever.