Frågor och svar

Hur fungerar den del av provet i matematik, där beräkning finns och bedöms?

Det kommer inte att ingå i exempelproven i försöksverksamheten. Beräkning inom matematikproven är under utredning inför det nationella införandet av digitala nationella prov.