Frågor och svar

Hur fungerar den muntliga delen?

Muntliga delprov eller laborationer ingår inte i försöksverksamheten. I kommande digitala nationella prov tror vi att instruktioner och material för muntliga delprov tillhandahålls i provtjänsten och att läraren sedan genomför muntligt delprov såsom idag. Skillnaden är resultatrapporteringen som ska göras i provtjänsten.