Frågor och svar

Hur fungerar lösningen avseende sekretessmarkerade elever och personal?

Skolverket vill inte ha personuppgifter om elever vars uppgifter är sekretessbelagda. Det går till exempel bra med det namn som används på skolan, alltså inte det riktiga namnet. Om elevens eller personalens uppgifter blir sekretessbelagda efter det att personen är registrerad i provtjänsten, görs en registrering av ny identitet och den gamla försvinner.