Frågor och svar

Hur gör vi med nya elever, exempelvis om skolan får en ny elev samma dag som provet genomförs?

Det vet vi inte än. Det är något som vi kommer att testa tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en gemensam grundläggande rutin.