Frågor och svar

Kommer Assessment Master finnas tillgängligt för att lägga in egna digitala prov för skolorna/lärarna då vi väl fått tillgång till den?

Nej. Assessment Master som tillhandahålls av Skolverket kommer endast att användas för digitala nationella prov och bedömningsstöd.