Frågor och svar

Kommer det att finnas olika roller i provtjänsten?

Ja det kommer att finnas flera roller. I dagsläget vet vi inte vilka de är än. Dock kommer inte vem som helst kunna vara vakt vid provgenomförandet eftersom det krävs kunskaper om provtjänsten.