Frågor och svar

Kommer provplattformen att kräva fler provvakter?

Vad som kommer att krävas vid ett provgenomförande vet vi inte ännu. Detta är en av de saker vi vill ta reda på genom försöksverksamheten.