Frågor och svar

Kommer provplattformen kunna användas till annat?

Nej. Skolverkets provtjänst kommer endast att användas för digitala nationella prov och bedömningsstöd.