Frågor och svar

Vilken kompetens behöver vakterna för att kunna undvika fusk?

Huvudansvaret att upptäcka fusk ligger på skolan och hos huvudman. I viss mån kommer vi att testa det i försöksverksamheten för att kunna kommunicera vilken digital kompetens som en provvakt kan komma att behöva.