Frågor och svar

Hur får vi tillgång till information, vi får inte påminnelse via mejlen?

Vi publicerar information på webben och vi mejlar alltid till försöksskolorna när vi lägger ut ny information. Om ni inte får våra mejl har vi antagligen inte rätt mejladress till er. Kontakta oss så uppdaterar vi vår mejllista.