Frågor och svar

Hur kommer vi att kommunicera framöver?

Vi kommer att fortsätta kommunicera via webben, e-post och från och med hösten 2019 också via en digital samarbetsyta.