Frågor och svar

Hur ser processen ut från nu och framåt?

Försöksverksamheten bedrivs i tre spår som vart och ett motsvarar ett steg mot slutresultatet, det vill säga samlade erfarenheter som återanvänds som instruktioner, nationella insatser eller aktivitetsstöd till övriga skolor inför lanseringen av digitala nationella prov.

Spåren är:

  • Självskattning som syftar på att få syn på försöksskolans förutsättningar. Arbetet med självskattningen är initierat.
  • Försök med digitala exempelprov (ej riktiga nationella prov) som syftar till att organisera och utforska olika användningsscenarier med hjälp av provtjänsten.
  • Försök med extern bedömning och medbedömning som syftar till att få praktiska erfarenheter av att organisera bedömning mellan huvudmän och att låta lärare bedöma anonyma prov.

På vår webb finns viktiga datum när arbetet på försöksskolan ska genomföras eller vara klart.