Frågor och svar

Kommer det att finnas utvalda skolor från försöksverksamheten som har en stödjande funktion när andra skolor i kommunen ska genomföra digitaliserade nationella prov ht-22?

En sådan organisation kommer inte att ordnas av Skolverket, men huvudmän kan själva välja att organisera det så.