Frågor och svar

Kommer vi som försöksskola kunna kontakta en skola som har liknande förutsättningar som den vi arbetar på i försöksverksamheten?

Ja, I den digitala samarbetsytan kommer ni att ha möjlighet att kontakta varandra i respektive grupp. Därför ska vi göra vårt bästa för att matcha skolor som kan ha liknande förutsättningar.