Frågor och svar

Var kan jag hitta ett tydligt kalendarium som omfattar hela projektet?

Här finns information om försöksverksamheten och viktiga datum

Vi uppdaterar löpande med viktiga datum som försöksskolorna måste förhålla sig till.