Frågor och svar

Vart kan man ställa tekniska frågor?

Du är alltid välkommen med dina frågor, även tekniska sådana, till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se.