Frågor och svar

Vikarier - Hur gör vi om ordinarie lärare är sjuk vid provtillfället?

Skolverkets lösning kräver att en identitet är kopplad till ett användarkonto. Identitet och användarkonto tillhandahåller huvudmannen. Det bör finnas rutiner för detta hos huvudmannen och på skolan. Hur snabbt det ska gå att skapa en ny användare om behov för det finns, behöver Skolverket utreda i försöksverksamheten.