Frågor och svar

EPPN, vad är det?

Attributet EPPN är det som identifierar användaren i identitetsfederationen och det ska vara unikt för just den användaren. Det innebär att den IdP som skickar data till Skolverket måste ha tillgång till EPPN.