Frågor och svar

Hur gör vi för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar som finns centralt i kommunen?

Kontakta den som är utbildningschef eller har en liknande roll hos er huvudman. Skolverket har haft dialogmöten med huvudmän för försöksskolor under september 2019. Syftet med dialogmötena är att informera huvudmän som har en skola i försöksverksamheten om hur de kan stödja er.